Szkoła Tenisa

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie – zapraszamy !!!
Zapisy od 4go września a zajęcia od 7go września.
Zapisy w biurze, telefonicznie 22 6690920 lub mailem:  biuro@amtenis.pl

SZKOLENIA GRUPOWE 2023/2024

Zapraszamy na grupowe treningi tenisowe z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami. Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat.

Każde zajęcia:

  • Organizowane są w małych grupach, które liczą maksymalnie 4 osoby.
  • Trwają 1 godzinę zegarową.
  • Odbywają się od poniedziałku do soboty,
  • Wybór dni zależy od Państwa preferencji.

Ceny i system opłat

w grupie 4 osobowej – 60 zł
w grupie 3 osobowej – 70 zł

Wysokość opłaty miesięcznej wynika sumarycznie z liczby zaplanowanych zajęć w danym miesiącu.

Tabela opłat za szkolenie grupowe 2023/24

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
4os3os4os3os4os3os4os3os4os3os4os3os
wrzesień180210180210180210240280240280240280
październik300350300350240280240280240280240280
listopad240280240280240280300350240280180210
grudzień180210180210180210180210240280180210
styczeń12014018021018021012014012014000
luty240280240280240280300350240280240280
marzec240280240280240280240280240280240280
kwiecień180210180210240280240280240280240280
maj240280240280240280180210180210180210
czerwiec180210180210180210180210180210120140

Dodatkowo we wrześniu należy wpłacić kaucję w wysokości opłaty czerwcowej.

Jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć (powiadomienie o rezygnacji musi zostać dokonane przed rozpoczęciem następnego miesiąca, a poprzedni miesiąc musi być opłacony).

W przypadku kontynuacji zajęć jest traktowana jako opłata za zajęcia w czerwcu.

Wpłaty

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i miesiąc, którego dotyczy wpłata

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca, przelewem na konto FUNDACJI AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Nieobecności

Zajęcia grupowe odbywają się niezależnie od obecności ucznia, zatem żadne przyczyny leżące po jego stronie nie zwalniają od opłaty.

Umożliwiamy jednak odrobienie nieobecności na zajęciach.

Żeby skorzystać z tej możliwości należy posiadać aktywne konto w Panelu Ucznia

  • zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami
  • wyszukać dogodny termin i dokonać akceptacji

Odrabianie jest możliwe do końca bieżącego roku szkoleniowego i może odbyć się w innej grupie i innego trenera.

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania nieobecności w związku z np. wycieczkami klasowymi, wyjazdami rodzinnymi itp. Nie ma ograniczenia czasowego dla zgłoszeń tzn. już we wrześniu można zgłaszać nieobecności do końca bieżącego roku szkoleniowego.

AM TENIS nie gwarantuje możliwości odrobienia wszystkich opuszczonych zajęć. Za zajęcia opuszczone przez ucznia nie zwracamy pieniędzy. Zajęcia nie odrobione nie przechodzą na kolejny rok szkoleniowy.

Warunki pogodowe / Dni deszczowe

W miesiącach maj, czerwiec i wrzesień ze względu na deszcz zajęcia na kortach otwartych mogą zostać odwołane. Za te zajęcia nie pobieramy opłat (rozliczamy to w następnym miesiącu). Zajęcia, które się zaczęły i trwały ponad 30 minut, uznajemy za odbyte.

Raport o aktualnej przydatności do gry kortów otwartych 1-4 oraz trawiastego i betonowego, znajduje się na stronie:

https://korty.org/amtenis/grafik

W sezonie 2023/2024 zajęcia odbywają się w dniach:

Wrzesień 7-30

Październik 1-31

Listopad 2-30 bez 11

Grudzień 1-22

Styczeń 2-5, 8-12 i 29-31

Luty 1-29

Marzec 1-28

Kwiecień 3-27

Maj 6-29

Czerwiec 3-21

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe