Szkoła Tenisa

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie – zapraszamy !!!
Zapisy od 1go września a zajęcia od 6go września.
Zapisy w biurze, telefonicznie 22 6690920 lub mailem:  biuro@amtenis.pl

SZKOLENIA GRUPOWE 2021/2022

Zapraszamy na grupowe treningi tenisowe z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami. Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat.

Każde zajęcia:

  • Organizowane są w małych grupach, które liczą maksymalnie 4 osoby.
  • Trwają 1 godzinę zegarową.
  • Odbywają się od poniedziałku do soboty,
  • Wybór dni dostosowany jest do Państwa preferencji.

Ceny i system opłat

w grupie 4 osobowej – 50 zł
w grupie 3 osobowej – 60 zł

Wysokość opłaty miesięcznej wynika sumarycznie z liczby zaplanowanych zajęć w danym miesiącu.

Tabela opłat za szkolenie grupowe 2021/22

 pon wt śr czw pt sob 
 4os3os4os3os4os3os4os3os4os3os4os3os
wrzesień200240200240200240200240150180150180
październik200240200240200240200240250300250300
listopad200240250300200240150180200240200240
grudzień150180150180200240150180150180150180
styczeń200240100240200240150180200240150180
luty150180100120100120100120100120100120
marzec200240250300250300250300200240200240
kwiecień150180150180200240200240150180150180
maj200240200240200240200240200240200240
czerwiec150180150180200240150180150180100120

Dodatkowo we wrześniu należy wpłacić kaucję w wysokości opłaty czerwcowej.

Jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć (powiadomienie o rezygnacji musi zostać dokonane przed rozpoczęciem następnego miesiąca, a poprzedni miesiąc musi być opłacony).

W przypadku kontynuacji zajęć jest traktowana jako opłata za zajęcia w czerwcu.

Wpłaty

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i miesiąc, którego dotyczy wpłata

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca, przelewem na konto FUNDACJI AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Nieobecności

Zajęcia grupowe odbywają się niezależnie od obecności ucznia, zatem żadne przyczyny leżące po jego stronie nie zwalniają od opłaty.

Umożliwiamy jednak odrobienie nieobecności na zajęciach.

Żeby skorzystać z tej możliwości należy posiadać aktywne konto w Panelu Ucznia

  • zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami
  • wyszukać dogodny termin i dokonać akceptacji

Odrabianie jest możliwe do końca bieżącego roku szkoleniowego i może odbyć się w innej grupie i innego trenera.

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania nieobecności w związku z np. wycieczkami klasowymi, wyjazdami rodzinnymi itp. Nie ma ograniczenia czasowego dla zgłoszeń tzn. już we wrześniu można zgłaszać nieobecności do końca bieżącego roku szkoleniowego.

AM TENIS nie gwarantuje możliwości odrobienia wszystkich opuszczonych zajęć. Za zajęcia opuszczone przez ucznia nie zwracamy pieniędzy. Zajęcia nie odrobione nie przechodzą na kolejny rok szkoleniowy.

Warunki pogodowe / Dni deszczowe

W miesiącach maj, czerwiec i wrzesień ze względu na deszcz zajęcia na kortach otwartych mogą zostać odwołane. Za te zajęcia nie pobieramy opłat (rozliczamy to w następnym miesiącu). Zajęcia, które się zaczęły i trwały ponad 30 minut, uznajemy za odbyte.

Raport o aktualnej przydatności do gry kortów otwartych 1-4 oraz trawiastego i betonowego, znajduje się na stronie:

https://korty.org/amtenis/grafik

Kalendarz zajęć:

W sezonie 2021/2022 zajęcia odbywają się w dniach:

Wrzesień 6-30

Październik 1-30

Listopad 2-30 bez 11

Grudzień 1-22

Styczeń 3-28 bez 6

Luty 14-28

Marzec 1-31

Kwiecień 1-14 i 20-28

Maj 4-31

Czerwiec 1-15 i 20-24

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe