Szkoła Tenisa

Cena jednych zajęć to 30 zł.

Opłaty za zajęcia uiszcza się w dwóch semestralnych ratach, w wysokości zależnej od liczby zajęć w danym semestrze.

I semestr 7.09.2021 – 25.01.2022

·         Wtorki 600 pln

·         Soboty 540 pln

II semestr 15.02.2022 – 23.06.2022

·         Wtorki 510 pln

·         Soboty 450 pln

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca przelewem na konto  Fundacji AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i semestr, za który jest wpłata

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe