SEZON 2023/24

AM Tenis

Szkoła Tenisa AM TENIS promuje tenis wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizuje środowisko tenisowe na terenie warszawskich Bielan

AM TENIS działa od 1995 roku. Promuje tenis wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizuje środowisko tenisowe na terenie warszawskich Bielan. Od ponad 20 lat uczy tenisa na wszystkich poziomach zaawansowania. Koncentruje się na edukacji sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży. Misją AM TENIS jest podnoszenie sprawności fizycznej i nauczanie tenisa wśród najmłodszych.

Mamy doskonały kontakt z uczniami, prowadzimy ciekawe i bezpieczne zajęcia, zapewniamy naukę prawidłowego i nowoczesnego stylu gry.

Dla naszych uczniów i sympatyków organizujemy wiele bezpłatnych imprez. Co roku odbywają się Mistrzostwa AM TENIS, Puchar AM TENIS, Liga AM TENIS, Pikniki rodzinne czy akcje wakacyjne. Co roku organizujemy także obozy i wyjazdy w Polsce i za granicą dla dzieci młodzieży i całych rodzin. W lecie tenisowe i ogólnosportowe, a w zimie narciarskie. Jeżdżą z nami nie tylko dzieci, ale także całe wielopokoleniowe rodziny.

Jesteśmy licencjonowaną Szkoła Tenisa

Licencja Polskiego Związku Tenisowego upoważnia nas do udziału we współzawodnictwie sportowym w tenisie.

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe