Wynajem kortów

Rezerwacja bieżąca

Bieżącej rezerwacji można dokonać

 • w naszym systemie online (www.amtenis.pl)
 • osobiście
 • telefonicznie u Kortowego tel. 662 872 616
  Korty rezerwuje się na minimum 1 godzinę zegarową. Termin gry można zarezerwować do 2 tygodni w przód

Istnieje możliwość odwołania zarezerwowanego wcześniej kortu, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem. W innym przypadku godzinę uważa się za wykorzystaną i należy za nią zapłacić.

Opłatę za zarezerwowany termin należy uiścić u kortowego, gotówką, zgodnie z cennikiem, przed lub po grze.

Rezerwacja sezonowa

Rezerwacji sezonowej można dokonać tylko u kortowego tel. 662 872 616.

Wyróżniamy 2 sezony: letni (maj – wrzesień, 22 tygodnie) i zimowy (październik – kwiecień, 30 tygodni). Klienci całosezonowi mają gwarancję stałej rezerwacji oraz automatycznego przepisywania jej na sezon następny.

Nie przewidujemy możliwości odwoływania i odrabiania nieobecności.

15% zniżki otrzymują klienci, którzy płacą z góry za wybraną godzinę za cały rok (52 tygodnie).

10% zniżki otrzymują klienci, którzy płacą z góry za wybraną godzinę za jeden z sezonów (letni–22 tyg.lub zimowy–30 tyg).
Płatność następuje z góry:

 • gotówką u kortowego
 • przelewem na konto A.M.Tenis S.J. PKO BP 86 1020 1026 0000 1902 0019 3136

A.M.Tenis zastrzega sobie w szczególnych przypadkach możliwość zmiany wcześniej zarezerwowanego kortu (np. organizacja turnieju lub imprezy firmowej). Taka, wyjątkowa sytuacja będzie każdorazowo zgłaszana klientowi z tygodniowym wyprzedzeniem i przysługuje za nią zwrot pieniędzy lub propozycja innego terminu.

Warunki pogodowe

W sezonie letnim (maj-wrzesień) nasze korty 1 – 4 są odkryte. Możliwość gry na nich zależy od warunków pogodowych. O ich przydatności decydują kortowi. Informację o przydatności kortów do gry znajdziecie na naszej stronie internetowej lub uzyskacie dzwoniąc bezpośrednio do kortowych, tel. 662 872 616.

Studenci AWF Warszawa

A.M.Tenis umożliwia studentom AWF Warszawa bezpłatne korzystanie z kortów nr 1-4 (otwarte/balon) w dni powszednie (godziny 8.00-15.00) w terminach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz innych rezerwacji.

Studenci zobowiązani są do:

 1. Wcześniejszej rezerwacji kortu u kortowego.
 2. Posiadania i okazania ważnej legitymacji studenta AWF (wszyscy uczestnicy gry).
 3. Posiadania odpowiedniego obuwia, przystosowanego do gry na korcie ziemnym.
 4. Stosowania się do zaleceń kortowego w kwestii polewania i siatkowania kortu.
 5. Przestrzegania regulaminu kortów.

Korzystanie z kortów w innych terminach podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.

Pracownicy AWF Warszawa

A.M.Tenis umożliwia czynnym pracownikom AWF Warszawa odpłatne – preferencyjne (-20%) korzystanie z kortów nr 1-4 (otwarte/balon) w dni powszednie (godziny 8.00-15.00) w terminach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz innych rezerwacji.

Pracownicy zobowiązani są do:

 1. Wcześniejszej rezerwacji kortu u kortowego lub online.
 2. Posiadania i okazania ważnej legitymacji pracownika AWF (wszyscy uczestnicy gry).
 3. Posiadania odpowiedniego obuwia, przystosowanego do gry na korcie ziemnym.
 4. Przestrzegania regulaminu kortów.

Korzystanie z kortów w innych terminach podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe