Szkoła Tenisa

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i semestr, za który jest wpłata

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca przelewem na konto  Fundacji AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Korty AM Tenis

ul. Marymoncka 34
(teren AWF - Akademii Wychowania Fizycznego)
01-813 Warszawa, Bielany
(skr. poczt. 33)

Rezerwacja kortów

Biuro/ Szkolenie

E-mail

AM Tenis na mapie

Obrazek z mapą dojścia
Gdzie nas szukać na terenie AWF?
Powiększ, by sprawdzić

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

Media społecznościowe